Header Background

Eich piano mewn dwylo gofalus

yng ngofal tîm o dechnegwyr profiadol

Blynyddoedd o brofiad

Gyda thros 30 mlynedd o brofiad, Ian Jones, ein prif diwnar sydd yn arwain y tïm i edrych ar ôl eich offeryn gwerthfawr.

Cymru & Swydd Gaer

Mae'r tîm yn gwasanaethu Cymru a Swydd Gaer, cliciwch yma i gadarnhau fod y gwasanaeth ar gael yn eich ardal leol chi.

Mae'n hawdd!

O drefu twinio ar-lein i gael ateb drwy ebost, a chael tecsd atgoffa ar ddiwrnod yr apwyntiad - ein bwriad ni yw darparu'r gwasanaeth orau bosib.

Y Tîm

Mae Ian Jones wedi twinio i'r enwau a syfydliadau mwyaf a phwysicaf Prydain yn ystod y 30 mlynedd diwethaf. Yn ogystal a fod yn berchen mewn diploma mewn tiwnio ac hefyd mewn technoleg Pianos, mae hefyd wedi cael ei wobrwyo gan wneuthrurwyr pianos ledled y Byd.

Y Broses
1. Trefnu Tiwnio

Rhowch eich manylion cysylltu yma er mwyn trefnu eich tiwnio ar-lein.

2. Mi ebostiwn ni chi

Mewn ychydig ddyddiau, mi ebostiwn gadarnhâd eich apwyntiad tiwnio.

3. Tecst Atgoffa

Mi wnawn yrru tecst atgoffa i chi ar fore yr apwyntiad.

Cwestiynau Cyffredin
Hyd y broses?

Ar ôl derbyn eich cais drwy'r ffurflen isod bydd yr dyddiad apwyntiad yn cael ei yrru'n ôl ymhen dyddiau ar ffurf ebost.

Mae'r amser tiwnio ei hun yn dibynu ar nifer o ffactorau, gwrês yr ystafell a phryd a tiwnwyd y piano ddiwthaf a.y.y.b. Fel arfer, bydd yr apwyntiad yn cymeryd awr i awr a hanner.

Beth yw'r Gôst?

Mae'n dibynu ar faint o waith sydd ei angen ar y biano, ond fel arfer mae'r gost rhwng £65 - £75.

Wedi gofyn am diwnio, ond heb glywed dim

Er mwyn cael diwrnod llawn yn eich ardal chi, weithiau mae'n cymeryd 'chydig ddyddiau i ni brosesu a threfnu hyn.

Os yw'r ateb i weld yn hir iawn yn dod:

1. Gwirwch eich ffolder spam/junk rhag ofn bod ein ebost ni yna.

2. Ffoniwch 01766 884100 neu cliciwch yma i ebostio y tîm tiwnio.

Sut i gysylltu â ni?

Er mwyn trefnu tiwnio, defnyddiwch y ffurflen yma, am faterion eraill defnyddiwch yr ebost neu'r rhif ffôn isod:

Ebost

Cliciwch yma i ebostio.

Ffôn

Gallwch ffonio 01766 884100.

  • "Mae Ian wedi bod yn tiwnio fy mhiano ers blynyddoedd, nid yn unig i mi ond hefyd i fawrion y byd opera fel Carreras, Flemming, Callegia ac Alvarez i enwi dim ond rhai!"

    Sir Bryn Terfel
    bryn_terfel
  • bryn_terfel

    "Mae Ian Jones wedi bod yn tiwnio fy mhiano ers 1984,ac ni allaf feddwl am neb gwell. Mae Ian yn ddyn bonheddig a phroffesiynol, mae Cymru yn ffodus iawn o Pianos Cymru."

    Annette Bryn Parri
Trefnu Tiwnio

Er mwyn trefnu tiwnio, cybwlhewch y ffurflen isod. Mewn ychydig ddyddiau, mi ebostiwn gadarnhâd eich apwyntiad tiwnio.

Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo